Jeremia var den sista profeten som varnade de två stammarna i Juda om hotet från Babylon. Omvändelse var ännu möjlig. Tyvärr blev det straff. Gud lovar ändå upprättelse och ett nytt förbund.

Gamla Testamentet öppnas

David Pawsons inspirerande och djupgående bibelundervisning.

David Pawson (f. 1930-2020) är en välkänd engelsk bibellärare som de senaste 25 åren undervisat i församlingar runt om i världen. Han har skrivit många böcker och bl.a. gjort denna programserie om Bibelns 66 böcker.

”Gamla Testamentet öppnas” ger viktig bakgrundsinformation om GT som ofta upplevs svårbegripligt och därför blir mindre läst. Pawsons undervisning är lättfattlig och inspirerande och ger en fördjupad förståelse av den kristna tron.

Se även "Nya Testamentet öppnas".

http://www.davidpawson.com

  • Första sändningen: 2014-05-04, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 43
  • Längd: 40 min
  • Talade språk:
  • engelska
  • Översättningar:
  • finska, estniska, svenska