Nehemja leder den tredje återkomsten från Babylon. Han kommer för att bygga upp muren kring Jerusalem. Hans ledaregenskaper är omvittnade. Nehemja och Esra gör också många reformer.

Gamla Testamentet öppnas

David Pawsons inspirerande och djupgående bibelundervisning.

David Pawson (f. 1930-2020) är en välkänd engelsk bibellärare som de senaste 25 åren undervisat i församlingar runt om i världen. Han har skrivit många böcker och bl.a. gjort denna programserie om Bibelns 66 böcker.

”Gamla Testamentet öppnas” ger viktig bakgrundsinformation om GT som ofta upplevs svårbegripligt och därför blir mindre läst. Pawsons undervisning är lättfattlig och inspirerande och ger en fördjupad förståelse av den kristna tron.

Se även "Nya Testamentet öppnas".

http://www.davidpawson.com

  • Första sändningen: 2014-09-17, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 53
  • Längd: 35 min
  • Talade språk:
  • engelska
  • Översättningar:
  • finska, estniska, svenska