Återkomsten från Babylon skedde i tre etapper under Serubbabel, Esra och Nehemja. Även återuppbyggnaden tog tid. Esra lade en grund för gudstjänsten som håller än idag: först Ordet, sedan lovsång.

Gamla Testamentet öppnas

David Pawsons inspirerande och djupgående bibelundervisning.

David Pawson (f. 1930-2020) är en välkänd engelsk bibellärare som de senaste 25 åren undervisat i församlingar runt om i världen. Han har skrivit många böcker och bl.a. gjort denna programserie om Bibelns 66 böcker.

”Gamla Testamentet öppnas” ger viktig bakgrundsinformation om GT som ofta upplevs svårbegripligt och därför blir mindre läst. Pawsons undervisning är lättfattlig och inspirerande och ger en fördjupad förståelse av den kristna tron.

Se även "Nya Testamentet öppnas".

http://www.davidpawson.com

  • Första sändningen: 2014-09-10, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 52
  • Längd: 35 min
  • Talade språk:
  • engelska
  • Översättningar:
  • finska, estniska, svenska