Nationerna och Guds domar 2/3

Enligt Bibeln ska allt högmodigt skakas. Vi bör fråga oss vad vi förtröstar på som inte kan skaka. Då världen har överträtt Guds eviga lag och förbund kommer Lammets vrede och trefaldiga härlighet.

Predikan inspelad 1992 i Westminster Chapel, Storbritannien.

Derek Prince

Fördjupad undervisning om livets bibliska grund. Derek Prince (1915-2003), var en brittisk, internationellt känd bibellärare som i 60 år undervisade på alla kontinenter.

Han hade slutexamen från Eton College och Cambridge University (B.A. och M.A.), och studerade senare vid Hebreiska universitetet i Jerusalem. Under sitt liv skrev han 45 kristna böcker.

  • Första sändningen: 2024-07-11, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 148
  • Längd: 25 min
  • Talade språk:
  • engelska
  • Översättningar:
  • svenska