Sverige - landet som glömde Gud

Långfredagen 1889 inleds en ny fas i Sveriges historia i och med den första socialdemokratiska partikongressen. Per Ewert och Leif Nummela ger en introduktion till hur Sverige aktivt sekulariserades.

Per Ewert är direktor för den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet och författare till boken "Landet som glömde Gud" som beskriver Sveriges sekularisering under 1900-talet.

Café Bibeln Uppsala

Leif Nummela är teolog och journalist med ett särskilt hjärta för apologetik - uppgiften att övertygande försvara och förklara den kristna tron. I Café Bibeln Uppsala gör han djupintervjuer på svenska med kristna profiler ur ett apologetiskt perspektiv. Det blir avspända samtal om både aktuella och allvarliga frågor.

Se även Café Bibeln och Café Bibeln Extra.

  • Första sändningen: 2023-10-10, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 40
  • Längd: 30 min
  • Talade språk:
  • svenska