Del 5. Meningen med livet

Bibeln och Kristus. Anders Gärdeborn, talesman för föreningen Genesis, undervisar. Avsnittet beskriver livets historia ur ett bibliskt perspektiv. Det avslutas med evangeliet, det vill säga hur Jesus fullbordar Guds frälsningsplan för sin skapelse.

Efter en inledning om Guds syfte med hela skapelsen beskrivs skapelsedagarna, syndens inträde, syndafloden och språkförbistringen vid Babel. Avsnittet avslutas med evangeliet, det vill säga hur Jesus fullbordar Guds frälsningsplan för sin skapelse.

Adam och Eva-lutionen

Universums, livets och människans historia utifrån Bibelns redogörelse av skapelsen, synden och försoningen. Anders Gärdeborn, talesman för föreningen Genesis, undervisar.

Anders Gärdeborn har arbetat med frågan om Guds skapelse under ett trettiotal år. Han har författat en bok "Intelligent skapelsetro" som utmanar evolutionsläran från båda perspektiven biblisk skapelsetro och intelligent design. Anders är talesman för föreningen Genesis och utbildad fysiker och arbetar inom IT-området.

[Skapelse, ursprung, vetenskap, apologetik]

  • Första sändningen: 2014-10-14, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 6
  • Längd: 55 min
  • Talade språk:
  • svenska