Del 2. Strukturen på livet

Klassificiering och fossil. Anders Gärdeborn, talesman för föreningen Genesis, undervisar. Avsnittet beskriver hur livet är strukturerat i grupper inom grupper och vad detta säger oss om dess ursprung. Både idag levande organismer och fossila sådana behandlas.

Orsaken till den ordning i berget som fossilen ofta uppvisar får sin förklaring utifrån Bibelns syndaflod. Som avslutning behandlas människans tänkta utveckling.

Adam och Eva-lutionen

Universums, livets och människans historia utifrån Bibelns redogörelse av skapelsen, synden och försoningen. Anders Gärdeborn, talesman för föreningen Genesis, undervisar.

Anders Gärdeborn har arbetat med frågan om Guds skapelse under ett trettiotal år. Han har författat en bok "Intelligent skapelsetro" som utmanar evolutionsläran från båda perspektiven biblisk skapelsetro och intelligent design. Anders är talesman för föreningen Genesis och utbildad fysiker och arbetar inom IT-området.

[Skapelse, ursprung, vetenskap, apologetik]

  • Första sändningen: 2014-09-23, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 3
  • Längd: 55 min
  • Talade språk:
  • svenska