Martyrernas röst

Det finns 200 miljoner kristna i världen som saknar religionsfrihet så som FN definierat den.

De flesta kristna församlingarna, upp till 70 procent, lever och verkar utanför västländernas gränser. Miljoner av våra trosbröder och -systrar lever i länder där man inte respekterar de mänskliga rättigheterna och där religionsfriheten begränsas eller inte alls existerar.

Kommande sändningar

 • Oro bland muslimerna
  tor. 2020-04-09 kl. 22.30
 • När världen rasar samman
  tor. 2020-04-16 kl. 22.30
 • Flykting eller någon annan?
  tor. 2020-04-30 kl. 22.30
 • Verklig fred i Colombia
  tor. 2020-05-07 kl. 22.30
 • Varför blir muslimer kristna?
  tor. 2020-05-14 kl. 22.30
Tablå »

Avsnitt