Martyrernas röst

Det finns 200 miljoner kristna i världen som saknar religionsfrihet så som FN definierat den.

De flesta kristna församlingarna, upp till 70 procent, lever och verkar utanför västländernas gränser. Miljoner av våra trosbröder och -systrar lever i länder där man inte respekterar de mänskliga rättigheterna och där religionsfriheten begränsas eller inte alls existerar.

Kommande sändningar

 • Kinas hemförsamling lever
  sön. 2020-11-29 kl. 22.30
 • Oro bland muslimerna
  sön. 2020-12-13 kl. 22.30
 • När världen rasar samman
  sön. 2020-12-20 kl. 22.30
 • Flykting eller någon annan?
  sön. 2020-12-27 kl. 22.30
 • Verklig fred i Colombia
  sön. 2021-01-03 kl. 22.30
Tablå »

Avsnitt