Martyrernas röst

Det finns 200 miljoner kristna i världen som saknar religionsfrihet så som FN definierat den.

De flesta kristna församlingarna, upp till 70 procent, lever och verkar utanför västländernas gränser. Miljoner av våra trosbröder och -systrar lever i länder där man inte respekterar de mänskliga rättigheterna och där religionsfriheten begränsas eller inte alls existerar.

Kommande sändningar

  • Judarna äger Guds löften
    ons. 2019-10-23 kl. 22.30
  • De omvända
    ons. 2019-10-30 kl. 22.30
Tablå »