När världen rasar samman

De som lever mitt i kriget upplever fasor som ingen människa borde uppleva. Gäst är familjeterapeut Ritva Huusko.

Martyrernas röst

Det finns 200 miljoner kristna i världen som saknar religionsfrihet så som FN definierat den.

De flesta kristna församlingarna, upp till 70 procent, lever och verkar utanför västländernas gränser. Miljoner av våra trosbröder och -systrar lever i länder där man inte respekterar de mänskliga rättigheterna och där religionsfriheten begränsas eller inte alls existerar.

Organisationen Martyrernas röst grundades av Richard Wurmbrand från Rumänien och verkar nu i många länder för att stötta förföljda kristna.

  • Första sändningen: 2018-03-22, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 149
  • Längd: 30 min
  • Talade språk:
  • finska
  • Översättningar:
  • svenska