Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta

Jonathan och Yair samtalar om nya planer och program, och uppmanar oss alla att förtrösta på Herren av hela vårt hjärta!

Ordspråksboken 3:5-6
Förtrösta på Herren
av hela ditt hjärta,
förlita dig inte på ditt förstånd.
Räkna med honom
på alla dina vägar,
så ska han jämna dina stigar.

TV7 Israel - Träff med redaktörerna

Programmet förenar TV7 Israel med tittarskaran världen runt genom att berätta om den trosbaserade missionen, projekt, framtida planer, utmaningar och hur du kan delta i arbetet i Jerusalem.

I programmet TV7 Israel - Träff med redaktörerna delar TV7 Israels chefredaktör Jonathan Hessen och producent Yair Pinto med sig av vad vår Himmelske Far har lagt på deras hjärtan och ger tittaren en möjlighet att be med teamet i Jerusalem för de dagliga utmaningarna, frid över Jerusalem och Israels frälsning. Psalm 122.

  • Första sändningen: 2020-12-24, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 5
  • Längd: 30 min
  • Talade språk:
  • engelska
  • Översättningar:
  • finska, svenska