Tillsammans i förföljelsen

Andrew och Norine Brunson gick igenom två år av lidande tillsammans när Andrew fängslades i Turkiet. Här för de ett längre, fördjupande samtal om de ämnen som tagits upp tidigare i serien.

Trofast till slutet

I oktober 2016 blev pastor Andrew Brunson falskt anklagad för terrorism i Turkiet och tillbringade två år i turkiskt fängelse. Efter en världsvid bönekampanj och politiska påtryckningar från USA frigavs han i oktober 2018. Sedan dess brinner han för att förbereda kristna i väst för kommande vågor av motstånd och förföljelse. Under det första året i fångenskap bröt Andrew samman av trycket. Gud började sedan bygga upp honom på nytt. I åtta program undervisar han här om sina lärdomar från fängelset om vad det är som hjälper den troende att hålla ut i lidandet och förbli trofast till slutet.

Producerad med stöd från Family Research Council, www.frc.org.

  • Första sändningen: 2023-07-28, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 8
  • Längd: 50 min
  • Talade språk:
  • engelska
  • Översättningar:
  • svenska, estniska, finska