Israel och araberna, striden om Jerusalem

Vi närmar oss snabbt framläggandet av ”århundradets avtal.” En avgörande pusselbit är Jerusalems status. Stadens betydelse för både israeler och araber gör det omöjligt att i längden undvika frågan.

Gäster:
1. Överstelöjtnant i reserven Reuven Ben Shalom, tvärkulturell strateg och medarbetare vid ICT.
2. Herr Yoni Ben Menachem, expert på Mellanöstern och politisk analytiker.

Studio Jerusalem

Serien ger tittaren en djupare förståelse av aktuella händelser i Israel och Mellanöstern. Expertsamtalen leds av Jonathan Hessen, nyhetsankare på TV7 Israel News.
  • Första sändningen: 2019-05-28, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 426
  • Längd: 30 min
  • Talade språk:
  • engelska
  • Översättningar:
  • estniska, finska, svenska