Israel mellan två sjöfronter

Israeliska flottans största utmaningar härrör från Syrien, Libanon och Gazaremsan, men då iranska proxygrupper hotar sjötransporter och kustbaser i Persiska viken, Bab-el-Mandeb och Röda havet får Eilatflottan allt större ansvar. Israel måste nu balansera sjöoperationer mellan två mikroversioner av 6:e flottan i väster och den 5:e i söder vilket inkluderar Suezkanalen, som används för genomfart.

Gäster:
1. Pensionerad överste, dr Eran Lerman, medprogramledare för Himlen TV7:s Middle East Review, vice ordförande för JISS och föreläsare vid Shalem College. Redaktör för Jerusalem Strategic Tribune

2. Konteramiral (Kam) Shaul Chorev, Chef för Forskningscentrum för havspolitik och -strategi vid Haifas universitet.

3. Herr Amir Oren TV7:s chefredaktör, programledare för "TV7 Israel – Från vaktpostens horisont", "Stormakternas spel" mm.

Studio Jerusalem

Serien ger tittaren en djupare förståelse av aktuella händelser i Israel och Mellanöstern. Expertsamtalen leds av Jonathan Hessen, nyhetsankare på TV7 Israel News.

  • Första sändningen: 2023-04-27, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 762
  • Längd: 30 min
  • Talade språk:
  • engelska
  • Översättningar:
  • finska, svenska