Icke-spridningsavtalets osäkra position

Iran försvårar upprätthållandet av NPT - fördraget om ickespridning av kärnvapen och Ryssland uttalar vaga hot om att bruka kärnvapen. Kommer fördraget stå pall eller kommer det att upplösas?

Gäster:
1. Pensionerad överste, dr Eran Lerman, medprogramledare för Himlen TV7:s Middle East Review, vice ordförande för JISS och föreläsare vid Shalem College.

2. Överste i reserven Miri Eisin, expert på Israelbilden och underrättelse vid ICT, Reichman-universitetet.

3. Översten i reserven Reuven Ben Shalom, paneldeltagare i Stormakternas spel, tvärkulturell strateg och medarbetare vid ICT.

4. Fd ambassadören Danny Ayalon, programledare för TV7 Middle East Review, Israels förre vice utrikesminister och ambassadör i USA och föreläsare vid NYU.

Programledare:
Amir Oren

Stormakternas spel

Serien fokuserar på stormakternas geostrategiska spel på världsarenan. Expertpanelens fem medlemmar delar sina tankar och analyser av hur maktkampen påverkar vår planet på både kort och lång sikt, och specifikt hur den påverkar Israel.
  • Första sändningen: 2022-06-17, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 10
  • Längd: 45 min
  • Talade språk:
  • engelska
  • Översättningar:
  • finska, svenska