Jesus upprättar sin församling

Det är viktigt för oss att ha en levande tro, inte en byggd på ritualer och vanor. Anders Gerdmar predikar om hur Jesus har beslutat och lovat att bygga sin kropp, församlingen.

Re-formation 2.0

Re-Formation: att återupprätta apostolisk kristendom i Europa: reformation av församlingen, profetisk vision för Europa och strategisk bön. Konferensinspelning, okt-nov 2017 i Uppsala.

Konferensen anordnades av Skandinavisk teologisk högskolas Ledarskapsinstitut som lyder under Stiftelsen Skandinavisk teologisk högskola. För mer information, se teol.se. Konferensinspelningen är en samproduktion mellan Himlen TV7, STH och Vision Sverige. Se andra program med Skandinavisk teologisk högskola på temasidan: himlentv7.se/sth

  • Första sändningen: 2018-02-16, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 6
  • Längd: 70 min
  • Talade språk:
  • svenska