Wilson - utrustar ungdomar

Fida utrustar Sydamerikas pingstförsamlingar för ungdomsarbete. Församlingarna når årligen hundratals tusen ungdomar med evangeliet, med värdefostran och förebyggande drogupplysning.

Wilson Lunarios hjärta slår för ungdomar. Han leder skolarbetet som görs inom pingstförsamlingarna Asambleas de Dios. Varje år når man tiotusentals elever i Bolivia. I skolorna samtalar man om droger, hållbara värderingar och tro.

Missionsfält

Evangeliet sprids och kärlekens gärningar bygger människovärdigare liv. Producerad av Fida International, de finska pingstförsamlingarnas missions- och biståndsorganisation, och lokala församlingar.
  • Första sändningen: 2016-11-28, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 4
  • Längd: 10 min
  • Talade språk:
  • svenska
  • Översättningar:
  • svenska