I denna säsong går Robert Adams igenom Uppenbarelseboken vers för vers och låter Skrift tolka Skrift. Satan är fängslad, Jesus regerar med de heliga och den yttersta domen.

Kungen kommer

Hur kan vi förbereda oss inför Jesu återkomst som Kung? Hur ser vårt framtidshopp ut? Kom med och be att Guds församling vakar med olja i sina lampor!

VISION för "Kungen kommer":
Visionen är att i gemensam bön, och genom undervisnings- och böneprogram på Himlen TV7, mobilisera till bön för församlingen inför Jesu tillkommelse. Det tror vi att kommer att leda till att en bönens och uppenbarelsens Ande kommer att komma över bruden och att allt fler kommer att vakna upp.
Nu sover en stor del av församlingen djupt, i synnerhet i den svenskspråkiga församlingen i Norden och det är henne vi är kallade att väcka. Dock inte med skrämseltaktik utan att med hjälp av Andens vishet och Faderns kärlek påminna församlingen att vår Gud är en hoppets och tröstens Gud i tider då uthållighet krävs.

Det skulle gälla att i bön och undervisning förbereda och väcka upp Hans folk för tidens tecken och till att samla olja i lamporna medan det fortfarande finns tid, att bruden skulle göra sig redo för Jesu tillkommelse. Samtidigt att kalla för förberedelse inför både den väckelsetid och förföljelsetid som är på kommande, för ett enande av dem som är övervinnarna i alla församlingar och bön om att de ska vara så många som möjligt, de som hör Hans röst och vandrar i Hans fotspår kosta vad det kosta vill. När bruden förbereds att stå i de svåra tiderna kan vi genom Ordet ge henne ett profetiskt hopp in i framtidens bröllop med vår brudgum och fredsriket utifrån Jerusalem med Juda Lejon som dess Konung.
Vi kan profetiskt utropa den tid då alla denna världens kungadömen kommer att bli Hans kungadöme.
Nu gäller det även att komma i förbund med Israels Gud, att bejaka det förbund som Han har knutit med Israel och som vi har del i genom deras Messias, som nu även har blivit vår Messias och Frälsare.

Upplägg:
- Utgår från ett bibelord varje gång.
- Undervisning och samtal kring det.
- Bön på basen av bibelordet.
- Princip: Skriften får förklara Skriften, verserna i sitt sammanhang.

Samlas gärna i grupp, se på programmen och studera bibelorden tillsammans och be över dem! BIBELORDEN FÖR VARJE AVSNITT FINNS ATT SKRIVAS UT HÄR: www.himlentv7.se/kungen-kommer-bibeltexter

  • Första sändningen: 2021-02-23, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 64
  • Längd: 30 min
  • Talade språk:
  • engelska
  • Översättningar:
  • svenska