Toran och rabbinernas skrifter

Alla religiösa och också många icke-religiösa judar läser och studerar Toran, alltså den religiösa lagen.

Enligt judendomen kan Toran delas upp i två delar: den skrivna och den muntliga lagen. Den skrivna Toran finns i de fem Moseböckerna i Gamla Testamentet.

Den muntliga Toran är en samling religösa lagar och föreskrifter, som Mose sägs ha fått på Sinais berg, men som aldrig kommit med i Moseböckerna. De här lagarna överfördes muntligt från generation till generation, tills också de samlades i böcker, till exempel Mishna och Talmud. Förutom Bibeln har judarna alltså också många andra heliga böcker.

Israel talar

TV7:s dokumentära program från världens centrum, Israel.

Programmet behandlar intressanta fenomen, gripande och även svåra händelser samt människors vardag i ett land där man måste leva under allehanda tryck och spänningar.

  • Första sändningen: 2016-12-14, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 107
  • Längd: 30 min
  • Talade språk:
  • engelska, finska, hebreiska
  • Översättningar:
  • finska, estniska, engelska, svenska