Shmita - åkrarnas sabbatsår

I Gamla Testamentet bad Gud Israels folk hålla ett sabbatsår för åkermarken vart sjunde år. Vi besökte bönder på en religiös kibbutz för att ta reda på hur budet följs idag.

”Under det sjunde året skall landet ha sabbatsvila, en Herrens sabbat. Då skall du inte beså din åker och inte beskära din vingård. Det som växer upp av spillsäden efter din skörd skall du inte bärga, och de druvor som växer på dina obeskurna vinstockar skall du inte skörda. Det skall vara ett år av sabbatsvila för landet.” 3 Mos 25:4-5

Israel talar

TV7:s dokumentära program från världens centrum, Israel.

Programmet behandlar intressanta fenomen, gripande och även svåra händelser samt människors vardag i ett land där man måste leva under allehanda tryck och spänningar.

  • Första sändningen: 2014-06-07, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 217
  • Längd: 30 min
  • Talade språk:
  • finska, hebreiska
  • Översättningar:
  • finska, estniska, engelska, svenska