Sex och den unga generationen

Barn och unga utsätts allt tidigare för sex- och samlevnadsundervisning och sk. normkritik. Vad kan det leda till? Olof Edsinger och Therése Ewert samtalar med Daniela Persin.

Olof Edsinger är generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen och medredaktör för boken Hopp för Sverige som denna programserie baserar sig på och Therése Ewert är lärare, författare och samtalsterapeut. Daniela Persin är kanalchef för Himlen TV7.

Hopp för Sverige

Serien och boken med samma namn vill inbjuda kristna i alla kyrkor och samfund att be och verka med Guds hjälp för att reformera och upprätta samhällets olika områden.

Se serien enskilt eller tillsammans i samtals- och bönegrupper. Varje avsnitt avslutas med böneämnen kring de teman som tas upp.

Produktion: Himlen TV7
I samarbete med arbetsgruppen för Hopp för Sverige: ICCC Sverige, Sverigebönen, Oasrörelsen, New Wine, Citykyrkan i Stockholm, Världen idag, Ungdom med Uppgift, Claphaminstitutet, Svenska Evangeliska Alliansen och Kristna Friskolerådet.

  • Första sändningen: 2019-04-19, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 13
  • Längd: 30 min
  • Talade språk:
  • svenska