Gud sände Jona till stormaktens huvudstad, Nineve, med en inbjudan till omvändelse. Guds hjärta för både assyrierna och Jona själv överraskar profeten gång på gång. David Pawson undervisar.

Gamla Testamentet öppnas

David Pawsons inspirerande och djupgående bibelundervisning.

David Pawson (f. 1930-2020) är en välkänd engelsk bibellärare som de senaste 25 åren undervisat i församlingar runt om i världen. Han har skrivit många böcker och bl.a. gjort denna programserie om Bibelns 66 böcker.

”Gamla Testamentet öppnas” ger viktig bakgrundsinformation om GT som ofta upplevs svårbegripligt och därför blir mindre läst. Pawsons undervisning är lättfattlig och inspirerande och ger en fördjupad förståelse av den kristna tron.

Se även "Nya Testamentet öppnas".

http://www.davidpawson.com

  • Första sändningen: 2014-03-02, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 34
  • Längd: 40 min
  • Talade språk:
  • engelska
  • Översättningar:
  • finska, estniska, svenska