Chanter, nentser och andra nordliga folk

Boris och Anatolij berättar hur evangeliet sprids i Jamalo-Nentsien och ber om fler arbetare på fälten i norr. Jamal på nentsiska betyder ordagrant: jordens yttersta gräns.

Folk på Guds hjärta

Finns det onådda folk i Europa? Svar: ja. Lär känna några av dessa folk där evangeliet eller gudstjänstgemenskaper på det egna språket ännu är sällsynta.

Programledare är missionspastor Rauli Lehtonen. Gästerna presenterar läget för evangeliet hos samer och evenker, bosniaker och montenegriner, basker, judar, hanter, nentser, komisyrjäner och turkiska folk.

Ta med de onådda folken i dina böner! Enskilt och tillsammans.

Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. (Matt. 24:14)

Serien är en samproduktion med europeiska pingstväckelsens nätverk Jesus4Europe and Jesus4Eurasia.

  • Första sändningen: 2020-02-20, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 4
  • Längd: 40 min
  • Talade språk:
  • ryska
  • Översättningar:
  • svenska, finska