Bön och vandring i Anden - Göran Oscarsson

Att be i den Helige Ande och vandra i Anden är Bibelns definition på den kristnes liv, tjänst och funktion här i världen. Det dynamiska och hängivna livet som Jesu lärjunge genom Andens frukter och gåvor, som praktiska andliga redskap att nå in i människors hjärtan.

Eldskonferens i Gävle, 2020.

Eldskonferens i Gävle 2020

I denna tid vill Gud utgjuta sin Ande pånytt och mobilisera en armé av brinnande tjänare som intar sin plats och löper sin gudagivna bana! Inspelning av Eldskonferens i Korskyrkan Gävle 29 okt - 1 nov 2020.

  • Första sändningen: -
  • Avsnitt nummer: 3
  • Längd: 90 min
  • Talade språk:
  • svenska