Nina Åström med andra ögon

Musikern Nina Åström och Leif Nummela diskuterar om Ninas karriär, hur hon sa "ja" till Jesus och började spela i ryska fängelser.

Café Bibeln Uppsala

Leif Nummela är teolog och journalist med ett särskilt hjärta för apologetik - uppgiften att övertygande försvara och förklara den kristna tron. I Café Bibeln Uppsala gör han djupintervjuer på svenska med kristna profiler ur ett apologetiskt perspektiv. Det blir avspända samtal om både aktuella och allvarliga frågor.

Se även Café Bibeln och Café Bibeln Extra.

  • Första sändningen: 2017-10-23, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 21
  • Längd: 30 min
  • Talade språk:
  • svenska