Finns Du, Gud? Argument för Guds existens

Leif Nummelas gäst är teologen och författaren Stefan Gustavsson från Sverige.

Café Bibeln Uppsala

Leif Nummela är teolog och journalist med ett särskilt hjärta för apologetik - uppgiften att övertygande försvara och förklara den kristna tron. I Café Bibeln Uppsala gör han djupintervjuer på svenska med kristna profiler ur ett apologetiskt perspektiv. Det blir avspända samtal om både aktuella och allvarliga frågor.

Se även Café Bibeln och Café Bibeln Extra.

  • Första sändningen: 2017-07-17, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 8
  • Längd: 30 min
  • Talade språk:
  • svenska