Skyddsbönen och befrielsebönen. Att be Gud om hjälp och att med Gud i ryggen be mot det onda. Om åkallan, SOS-ropet och anfäktelsebön och auktoritativ bön: bortdrivning, utdrivning och framdrivning.

Bön som krigföring.

Bönens ryggrad och avstamp

Prästen och författaren Boris Salo visar i böneserien att hela vårt liv och all kristen bön ryms i de böneämne Jesus ger i bönen Fader vår. Vi får undervisning, tillämpningar enskilt och för bönegruppen och fördjupad undervisning!

Kursen fungerar utmärkt som en betakurs efter avslutad Alpha.

Boris Salos bok med samma namn kan användas som kursbok. Den finns att köpa på Himlen TV7, himlentv7.se/shop

  • Första sändningen: 2021-10-27, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 6
  • Längd: 30 min
  • Talade språk:
  • svenska