Jesu liv är för oss ett exempel på en tjänstvillig attityd och en villighet att betjäna andra. Vår kallelse är att vara redo att tjäna i stället för att vänta på att andra ska betjäna oss.

Camilla Klockars undervisar.

Att leda en församling

Hur bygger och leder man en församling som förstår sitt uppdrag, är varm, modig och klarar generationsväxlingar? Camilla Klockars, pastor i över 30 år, delar tio centrala teman i andligt ledarskap. Serien är uppbyggd kring tio teman i andligt ledarskap, och börjar med att ta upp kallelsen, visionen och uppdraget – tre områden som en ledare behöver förstå för att kunna löpa fokuserat och uthålligt i sin tjänst. Därefter riktas fokus på odlandet av en varm och levande församlingskultur; en miljö där andliga barn trivs och där mentorskapet fungerar. Seriens sista delar handlar om behovet av mod, om att göra gott för andra och om att lämna över stafettpinnen.

Camilla Klockars är gift med Bernt, har två barn och bor i Vasa, Finland. Hon utbildade sig vid Åbo Akademis teologiska fakultet och har varit pastor i över 30 år. Hon gillar tid i ensamhet, böcker, naturen men också församlingsbygge och förkunnelse. Hennes hjärta brinner för hela Kristi kropp, inte bara för något enskilt samfund.

Serien är en samproduktion av Flickorna productions och Himlen TV7.

  • Första sändningen: 2022-11-20, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 9
  • Längd: 10 min
  • Talade språk:
  • svenska