Äktenskapet och barnets bästa

Sidoeffekter av könsneutral äktenskapslag. Vi går in på olika synvinklar gällande vad man kan säga utifrån familjesociologiska studier och vilken betydelse de har.

Varför behöver ett barn en far och en mor? Gender-ideologin, vetenskap eller något alldeles annat? Vilka följder får den könsneutrala äktenskapslagen i samhället, i skolor, för uttrycksfriheten etc. Produktion: Aito avioliitto ry (rf)

Äkta äktenskap - vad och varför?

Äkta äktenskap. Det är nu aktuellt på många håll i världen med könsneutral äktenskapslag. Olika grupper ställer sig starkt negativa till det. Varför? Vilka motiveringar presenterar man för att behålla den traditionella äktenskapslagen? Finns det giltiga argument för att inte stöda en könsneutral äktenskapslag. Vilka följder får en sådan om den träder i kraft? I de två programmen får du höra sakargument.
  • Första sändningen: 2015-10-05, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 2
  • Längd: 30 min
  • Talade språk:
  • finska, svenska
  • Översättningar:
  • svenska