Nyheter och analys

Israelnyheter och expertsamtal om Mellanöstern och Europa

Nyheter varje vardag. 
Expertsamtal varje vecka och varje månad.
Från våra redaktioner i Jerusalem, Uppsala och Helsingfors.

Den första rutan märkt ”Programserie” öppnar hela serien.

 

TV7 Israel News

Nyheter från Israel som vill ge en helhetsbild och låta båda sidor komma till tals. Redaktionen har ett unikt nätverk av kontakter inom israelisk politik, militär och underrättelsetjänst men även inom palestinska organ och i Israels grannländer. Nyhetsankare Jonathan Hessen och Yair Pinto.
Mån-fre kl. 20, därefter i Play-arkivet.
Textas till svenska.

Studio Jerusalem

Expertsamtal med framstående forskare och experter under ledning av redaktionschef Jonathan Hessen om aktuella händelser i Israel och Mellanöstern.
Tisdagar 22.00 och fredaga
r 20.15. Fredagarna textas till svenska.

Studio Europa

Vart är Europa på väg? Serien analyserar Europas identitet och ställning i världen utifrån en konservativ synvinkel i en tid när dess kristna värderingar ständigt ifrågasätts. Varje månad diskuterar redaktionschefen för TV7 Israel, Jonathan Hessen, och expertpanelen några av Europas aktuella utmaningar och sätter in dem i ett större sammanhang.

Panelen utgörs av tidigare ministrar, höga militära befälhavare, nationella säkerhetsrådgivare och politiska rådgivare åt olika regeringar. Samtliga har under många år verkat i det absoluta toppskiktet av beslutsfattare i Europa och Nato. Textas till svenska.

Intervjuer med erfarna samhällspåverkare i Israel

TV7 Israel – Från vaktpostens horisont

Över 50 program med nyhetsanalytikern på TV7 Israel, veteranjournalisten Amir Oren. Delvis textade till svenska.

Fler faktaprogram

Aktuellt från Mellanöstern

Mellanöstern och särskilt Israel är ständigt under lupp. Martti Ojares, vd för Heaven TV7 Media, samtalar med författaren och Mellanösternkännaren Pekka Sartola, även ur ett bibliskt perspektiv. Månadsöversikt, textas till svenska.

Jerusalemnytt med Sartola

Kort nyhetsöversikt om Israel varje vecka med Pekka Sartola — PREMIÄR 6/8
Bland källorna: Jerusalem Post, Ynet News, Haaretz, Gulf News ja European Jewish Press.

Israel väcker många olika känslor och tankar. I en ny serie ger Israeldebattören Christina Toledano Åsbrink grundläggande fakta och svarar på varför Israel är så debatterat. — PREMIÄR 14/9


Andra faktaprogram från Sverige

Varför har Himlen TV7 en nyhetsredaktion i Jerusalem?

Vem är Christina Toledano Åsbrink? Vem är Pekka Sartola?

Vår Jerusalem-redaktion producerar nu även program med kristet innehåll. De finns på Temasök/Bibelprogram från Israel.