Bibelprogram från Israel

Från Himlen TV7:s redaktion i Jerusalem

Efter över 10 års produktion av nyheter och analyser om läget i Israel och Mellanöstern, har vår redaktion i Jerusalem börjat producera egna program med kristet innehåll.

Den första rutan ”Programserie” öppnar hela serien.

TV7 Israel – Tecken i vår tid

Översikt av månadens Mellanöstern-nyheter speglade i Guds Ord, med redaktionschefen Jonathan Hessen och förkunnaren och samtidsanalytikern Amir Tsarfati

TV7 Israel – Brödernas försvarare

Michael Kerem samtalar med gäster från hela världen om förföljelsen av kristna i Mellanöstern och Nordafrika. Gästerna har själva erfarenheter från fältet och serien vill utrusta och utmana den världsvida församlingen till att be och stå upp för sina lidande syskon i länder med muslimsk majoritet.

TV7 Israel – Träff med redaktörerna

Möt redaktionschefen Jonathan Hessen och producenten Yair Pinto som delar aktuellt på redaktionen och ger inblickar i vardagen bland messianska troende i Israel. De inbjuder också tittarna att be med teamet i Jerusalem för de dagliga utmaningarna, frid över Jerusalem och Israels frälsning. Psalm 122.

 

Program med messianska pastorer i Israel

Jag mötte Messias

Ordet i musik och konst