Kunskapen om Gud

Talat språk: svenska
Kyrkan utmanas idag av tankebyggnader som reser sig upp emot kunskapen om Gud. Sven Nilssin talar om vad vi vet om Gud genom skapelsen, Bibeln och Jesus.

Kommande sändningar

Tablå »