Samtal vid korset

Talat språk: svenska
Sångarevangelisten Ingemar Helmner och kanalchef Daniela Persin för ett avspänt och reflekterande samtal om andlig väckelse, livet med Jesus och församlingen i denna tid.

Kommande sändningar

  • Andligt sökande och väckelse
    sön. 2019-09-29 kl. 18.00
  • Den trånga porten och den smala vägen
    sön. 2019-10-13 kl. 18.00
  • En trovärdig och tilldragande kyrka
    sön. 2019-10-27 kl. 18.00
Tablå »