John Fenn - Ett helat känsloliv

Den Helige Ande vill hela också vårt själsliv. Undervisning av John Fenn.

Kommande sändningar

  • Hur helar Jesus känslolivet? Del 2/4
    ons. 2020-09-23 kl. 21.50
  • Vittnesbörd om helade känslor 3/4
    ons. 2020-09-30 kl. 21.50
  • Att bygga upp ett sunt känsloliv 4/4
    ons. 2020-10-07 kl. 21.50
Tablå »