Hör Bengt Wedemalm berätta hur slutna människogrupper öppnar sig för evangeliet! Hör hur de själva ber om att få höra det levande evangeliet! Be och gå ut i Andens ledning och kraft!

Re-Formation

Re-Formation: att återupprätta apostolisk kristendom i Europa: reformation av församlingen, profetisk vision för Europa och strategisk bön. Konferensinspelning, november 2016 i Uppsala.

Konferensen anordnades av Skandinavisk teologisk högskolas Ledarskapsinstitut som lyder under Stiftelsen Skandinavisk teologisk högskola. För mer information, se teol.se. Konferensinspelningen är en samproduktion mellan Himlen TV7, STH, Lifely Channel och Vision Sverige. Se andra program med Skandinavisk teologisk högskola på temasidan: himlentv7.se/sth

[väckelse, lärjunge, förändring]

  • Första sändningen: 2016-12-26, Himlen TV7
  • Avsnitt nummer: 9
  • Längd: 75 min
  • Talade språk:
  • svenska