Låt sångarevangelisten Ingemar Helmner uppmuntra och utmana dig

Genom sång och tal i olika slags program och genom krönikor, musikskivor och böcker. Kom och lyssna när han är på din ort eller bjud honom att tala i din församling! Allt detta kan du få tillgång till på denna sida! Nytt varje vecka!

Hur kan jag bli frälst och komma till himlen efter min död? Hur kan jag få ett liv i överflöd? Vad kan jag göra om jag känner tvivel? Ställer kristendomen krav på mig? Hur kan jag få tag på den där övernaturliga kraften som många kristna talar om? Ska Jesus verkligen komma tillbaka?
Är det här kanske frågor som du bär på? Då har du kommit rätt!


Den 19 november 2020
Det är så hoppfullt att många kyrkor börjar vända sig utåt på ett mera medvetet sätt. Unga kristna
går ut på gatorna i våra städer och berättar enkelt och frimodigt om sin tro. Och många
gatuevangelister berättar om den öppenhet de möter.

Personligen känner jag en tämligen nyfrälst grabb som visat mig en lång rad med namn (och adresser) på människor han fått leda fram till Jesus
Kristus nu i sommar. Han är inte påflugen och burdus utan ödmjuk och lågmäld. Men han har en
gåva att nå människors hjärtan. Och han vågar ställa de avgörande frågorna; ”Vill du ta emot Jesus?
Får jag be för dig?” Fast han själv är ganska ny i tron förstår han vikten av att hjälpa dem han
vägleder att få kontakt med andra kristna. Och han ser hur den första, trevande bönen ute på gator
och torg ofta leder vidare in i ett fungerande andligt liv.

Tyvärr är det fortfarande för få som vågar tro att Gud kan använda dem på ett sådant sätt. För en äldre generation kristna känns det ofta
obekvämt och onaturligt att vara så öppen och personlig. Och kyrkorna har inte satsat på att träna
sina medlemmar i personligt själavinnande. Istället för att dela med sig av sin tro vill många bli
matade och underhållna hela livet. Här behöver det sk
e en radikal förändring och omvändelse!
Kanske den är på väg….

Sången och musiken är ofta en härlig dörröppnare. Bland lite äldre medlemmar i våra kyrkor lever
den andliga sångskatten, med klassiska läsarsånger, fortfarande kvar. Dessa sånger har en plats i
svenska hjärtans djup. Pröva vad som händer om du stilla och innerligt sjunger
”Långt bortom rymder vida” eller
”Var jag går i skogar, berg och dalar”
ute i en park, på en gågata.

I dessa, och liknande melodier, har kristenheten fortfarande en kontaktyta till ”vanligt folk”. Det här är en
underbar möjlighet för medlemmar med grånad hjässa att bjuda in vänner och grannar till
musikgudstjänster och allsångskvällar. Och detta bör vi satsa på! Jag tror att det finns massor med
gamla söndagsskolbarn i svenska städer och byar som bär på en inre hemlängtan. Kanske en
väckelse ska börja bland dem? Varför inte forma stora festgudstjänster dit alla som vuxit upp med
den andliga sången blir speciellt inbjudna?

Vilken glädje många medlemmar skulle känna om de fick vara med och se sina bönebarn möta Gud! Och plötsligt är de inte bara åhörare och passiva
åskådare själva – de är Guds medarbetare, involverade i att bedja och hjälpa andra fram till Jesus.
Vi har många olika målgrupper att nå. I större kyrkor bör det givetvis finnas utrymme för de unga
att forma gudstjänster som når fram till deras jämnåriga. Och mellangenerationen, som är mellan 30
och 50 år, är värda inbjudningsmöten med sånger av Pelle Karlsson, Roland Utbult m.fl…

Låt kärleken vidga era hjärtan, ge er nya ideer, om hur ni ska nå så många som möjligt med evangeliet!
Och var noga med att det inte bara blir ”religiös underhållning”! Människor som står i porten till
Guds rike är värda att få mötas av en atmosfär som vibrerar av Guds egen närvaro! Och vi behöver
personliga vittnesbörd och andesmord predikan som talar rakt in i deras hjärtan och gör avgörelsen
angelägen!

I de personliga samtalen, i den lilla upptäckargruppen, i de stora sånggudstjänsterna, måste vi på
nytt igen erövra frimodigheten att inbjuda till frälsning! I alla generationer behövs evangelistens
gåva i funktion! Det mognar till skördetid – och då är det livsviktigt att vi vet vad man gör med de
vitnande fälten….

INGEMAR HELMNER

Beställ Ingemars skivor och böcker

Se Ingemars tv-serier hos Himlen TV7


Boka Ingemar. Skicka en intresseanmälan nedan:

  Namn:

  E-post:

  Datumförslag:

  Ort:

  Telefonnummer:

  Skriv en hälsning: