Shalom över Israel - Jubelårsresan

Talat språk: svenska
Uppdraget var att be för Israels gränser och vara i Jerusalem vid 50-årsjubileet av återförenandet. Bengt Berggren, Shalom över Israels förra exp.sekr, med en grupp förebedjare, genomförde uppdraget i maj 2017.

Kommande sändningar

 • Hermon
  ons. 2019-02-27 kl. 18.00
 • Banias (dyrkade guden Pan)
  ons. 2019-03-06 kl. 18.00
 • Jerobeam
  ons. 2019-03-13 kl. 18.00
 • Jesu bönegrotta - Saligprisningarnas berg
  ons. 2019-03-20 kl. 18.00
 • Genesarets strand (Platsen där Jesus dukade upp sitt bord)
  ons. 2019-03-27 kl. 18.00
Tablå »

Avsnitt