John Fenn - Ett helat känsloliv

Den Helige Ande vill hela också vårt själsliv. Undervisning av John Fenn.

Kommande sändningar

  • Vittnesbörd om helade känslor 3/4
    mån. 2019-04-22 kl. 17.30
  • Hur helar Jesus känslolivet? Del 2/4
    tor. 2019-04-25 kl. 19.00
  • Att bygga upp ett sunt känsloliv 4/4
    mån. 2019-04-29 kl. 17.30
Tablå »