Gud talar och Hans vilja är att även du ska lära känna Honom personligen. Programserien ger praktisk och trosfylld undervisning om Guds verklighet, Hans karaktär och Hans vilja för människorna.

Jan och Joy Cedercreutz undervisar.

Kommande sändningar

 • Jesus öppnade himlen
  tor. 2018-07-05 kl. 21.00
 • Jag fylls av Helig Ande
  tor. 2018-07-12 kl. 21.00
 • Agape
  tor. 2018-07-19 kl. 21.00
 • Hur kan jag älska?
  tor. 2018-07-26 kl. 21.00
Tablå »

Avsnitt