Samtal vid korset

Talat språk: svenska
Sångarevangelisten Ingemar Helmner och kanalchef Daniela Persin för ett avspänt och reflekterande samtal om andlig väckelse, livet med Jesus och församlingen i denna tid.

Kommande sändningar

  • Andligt sökande och väckelse
    fre. 2021-01-22 kl. 22.10
  • Den trånga porten och den smala vägen
    fre. 2021-01-29 kl. 22.10
  • En trovärdig och tilldragande kyrka
    fre. 2021-02-05 kl. 22.10
Tablå »

Avsnitt