Pingst på Himlen TV7 – Den Helige Ande kom

”Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid: sanningens Ande.” Joh. 14:16

Detta lovade Jesus sina lärjungar innan Han lyftes upp till himlen inför deras ögon. På pingsten skedde det. Den Helige Ande utgöts över de lärjungar som då var samlade.

Se program om pingsten och den Helige Andes avgörande betydelse i varje enskild kristens och församlings liv, på Temasök/Pingst här.