Hitta program om Kristi himmelsfärd 18/5

image

Fyrtio dagar efter sin uppståndelse från de döda blev Jesus upptagen till himlen. Han ska komma igen på samma sätt.

Hitta program om detta i Play-arkivet på Temasök/Kristi himmelsfärd.

I Tablån för TV-kanalen finns ytterligare program, bl a dessa:

Apostlagärningarna berättar om himmelsfärden:
”Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

När han [Jesus] hade sagt detta såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sade: ”Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen.” Apg 1:8-11