Be för Himlen TV7:s systerkanal i Ukraina

Himlen TV7:s ryskspråkiga systerkanal Nebesa TV7 har kontor i Poltava och Kiev. Kontoren har nu utrymts, men arbetet löper. Medarbetarna är vid god hälsa.

Låt oss be

  • för Ukraina och hela det uppkomna läget
  • för kollegerna och deras familjer
  • för Nebesa TV7:s tittare i många länder

Gud välsigne dem och bevare dem!

Himlen TV7:s är en del av Heaven TV7 som, med bas i Helsingfors, har verksamhet i sex länder på fem språk: svenska, finska, estniska, ryska, engelska. Länkar till alla systerkanaler finns högst uppe på hemsidan www.himlentv7.se