Fyll i formulär symboler - psykisk hälsa hos unga

Vi kommer under 2020 utveckla vårt arbete för ökad psykisk hälsa hos unga!

Folkhälsomyndigheten redovisade under 2018 i en undersökning kring psykisk hälsa hos unga att mer än var fjärde person mellan 16-29 har nedsatt psykiskt välbefinnande. I den åldersgruppen uppgav var tredje kvinna och var femte man att de är drabbade. Andelen har också ökat under det senaste decenniet, bland både kvinnor och män och i de flesta ålders- och utbildningsgrupper. Enligt Socialstyrelsen har under det senaste decenniet andelen barn i åldern 10–17 år som fått en psykiatrisk diagnos eller/och psykofarmaka ökat med 100 procent som resultat av stigande psykisk ohälsa bland unga personer.

Socialstyrelsens undersökning 2018, psykisk hälsa bland ungaFolkhälsomyndighetens undersökning, psykisk hälsa bland unga

Som en kristen TV-kanal vill vi ta vårt ansvar och göra något för unga!

Jesus visade med sin tid och sina resurser att Han brydde sig om alla människor, och inte minst de unga. Att ungdomar i vårt samhälle mår dåligt är också vår börda som kristna. Under hösten 2019 tog vi vårt första steg i att engagera oss i den här frågan. Vi gjorde det genom ett produktionssamarbete som ledde till serien ”Käre Gud, jag har ett problem” som ett sätt att stötta unga tonåringars kamp för att hantera svårigheter i livet. Se avsnitten här:

sidavgränsare, psykisk ohälsa bland unga

Vi behöver nu din hjälp i vår kamp för psykisk hälsa!

Utformningen av ett team har nu påbörjats bestående av kunniga filmskapare som tidigare arbetat för bland annat SVT och även har god erfarenhet av att arbeta med barn och unga, samt verksamma psykologer och kuratorer med en trygg kristen tro. Målet är att tillsammans med din hjälp, skapa resurser som bemöter ungas riktiga frågor och problem. Vi tror att det behöver finnas ett kristet alternativ som syns i Google-sökningar dit många unga vänder sig i sin ensamhet för svar på frågor.

Om du är ung – hjälp oss genom att skicka in ärliga frågor och funderingar som du brottas med. Om du inte ser dig som ung – hjälp oss då att skriva in frågor som du vet att yngre i din närhet brottas med eller be någon ung i din närhet att skriva sina tankar nedan.

Hjälp oss i kampen för psykisk hälsa bland unga - symboler


0-16 år17-29 år30 år eller äldre

Vill du bli uppdaterad kring Himlen TV7:s arbete för unga och psykisk hälsa?


*Detta ger Himlen TV7 rätt att lagra din e-postadress och kontakta dig gällande arbetet kring psykisk hälsa under närmsta året.