PREMIÄR 25/9: Att leda en församling

Hur bygger man en församling för framtiden?

En församling som förstår sitt uppdrag, som är varm, modig och klarar generationsväxlingar?

Camilla Klockars har varit pastor i över 30 och i den nya serien delar hon med sig av sina erfarenheter. I tio korta avsnitt ger hon nycklar till hur man formar ett andligt ledarskap som är både strategiskt och hållbart.

Serien är uppbyggd kring tio teman och tar först upp kallelsen, visionen och uppdraget – tre områden som en ledare behöver förstå för att kunna löpa fokuserat och uthålligt i sin tjänst.

Därefter riktas fokus på odlandet av en varm och levande församlingskultur; en miljö där andliga barn trivs och där mentorskapet fungerar. Seriens sista delar handlar om behovet av mod, om att göra gott för andra och om att lämna över stafettpinnen.

Första avsnittet heter Kallelsen. När Jesus började sin tjänst predikade Han för alla Han mötte, men tränade också dem som skulle ta över efter Honom. Vi behöver jobba på samma sätt: predika men också resa upp en ny generation ledare.

Se trailer här!

Camilla Klockars är gift med Bernt, har två barn och bor i Vasa, Finland. Hon utbildade sig vid Åbo Akademis teologiska fakultet och har varit pastor i över 30 år. Hon gillar tid i ensamhet, böcker, naturen men också församlingsbygge och förkunnelse. Hennes hjärta brinner för hela Kristi kropp, inte bara för något enskilt samfund.

Serien är en samproduktion av Flickorna productions och Himlen TV7.

PREMIÄR!
Att leda en församling
Söndagar kl. 20.30 på TV-kanalen, från 25/9
I Play-arkivet här
Hela serien samlas här

Se Himlen TV7 på smart-tv, mobil eller platta via vår app ”Himlen TV7” eller på alla skärmar via himlentv7.se utan kostnad eller registrering. I Finland finns vi också på flera kabelnätverk, bl a Telia Finland, JNT och Ålcom. Läs mer om hur man kan se kanalen, här.