Päivi Räsänen friades på alla punkter

Med glädje tog vi del av nyheten att riksdagsledamoten Päivi Räsänen från Finland friades på alla åtalspunkter av tingsrätten i Helsingfors. Alla tre åtalen gällande hets mot folkgrupp förföll.

– Sanningen i och friheten för Guds Ord vann! Halleluja! En historisk dag! utbrast Himlen TV7:s Sverigechef Daniela Persin.

– Rättsprocessen och domslutet är historiskt för yttrande- och religionsfriheten, skriver Päivi Räsänen i en kommentar på sin Facebook-sida. – Rätten har för första gången i ett brottsmål tagit ställning till om man får citera Bibeln och dess undervisning och samtidigt ge uttryck för att man är av samma åsikt som den.

Processen tog sin början 2019 efter en bildtweet av ett bibelord, något som bl a detta program på Himlen TV7 berättar om: Begränsas religionsfriheten? Rättens svar idag är: Nej.

– Jag hoppas att åklagaren nöjer sig med domslutet, men om det inte blir så, är jag beredd att försvara yttrande- och religionsfriheten i alla rättsinstanser som behövs, vid behov även i Europeiska männsikorättsdomstolen. Samtidigt uppmanar jag alla att fortsätta att använda sig av dessa grundrättigheter, avslutar Päivi Räsänen.

Åklagaren har sju dagar på sig att fatta beslut om överklagande.