Jesus som är, var och kommer

Jesus
som är, var och kommer

Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige. Upp 1:8

Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord. Hebr 1:3

Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden. Hebr 1:3

 

Jesus
som är, var och kommer

Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma in i världen. Joh 1:9

Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Joh 3:17

För ett barn blir oss fött, en son blir oss given.
På hans axlar vilar herradömet,
och hans namn är:
Under, Rådgivare, Mäktig Gud,
Evig Far, Fridsfurste. Jes 9:6

 

Jesus
som är, var och kommer

Härefter ska ni se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln. Matt 26:64

De berättar själva … hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden och vänta på hans Son från himlen. 1 Tess 1:9-10

När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron. Matt 25:31