Bön och fasta för Sverige + digitalt bönemöte, sön 24/9

image
”Festen är över, det är tid att fasta”

Bönenätverken samlade i Tillsammans för Sverige utlyser gemensamt bön och fasta för Sverige söndagen 24 september. Himlen TV7 vill sända detta upprop vidare:

Vårt land befinner sig i ett allvarligt läge och vi som Kristi kropp behöver söka Herren i omvändelse och bön. ”Festen är över, det är tid att fasta” var ett av de tilltal som kom under ”Tillsammans för Sveriges” gemensamma ledardagar på Gärdebygården.

Den 24 september ligger i anslutning till den judiska omvändelse- och fastedagen Jom Kippur. Ordet säger:
”Blås i horn på Sion, pålys en helig fasta, lys ut en helig sammankomst. Samla folket, helga församlingen, kalla samman de äldste, samla de små barnen, också dem som diar vid bröstet. Må brudgummen komma ut ur sin kammare och bruden ut ur sitt gemak. Må prästerna, HERRENS tjänare, gråta mellan förhuset och altaret och säga: ’HERRE skona ditt folk och låt inte din arvedel hånas och bli till en nidvisa bland hednafolken. Varför skulle man få säga bland folken: Var är nu deras Gud’?” Joel 2:15-17

Vi uppmanar därför bedjare i Sverige att avskilja den 24 september till fasta och bön:

• Vi ödmjukar oss i egen rannsakan och personlig omvändelse! (Ps 139:23-24)
• Vi ödmjukar oss, ber om förlåtelse och upprättelse av Kristi kropp i landet
– för all kompromiss där Guds Ord får stå tillbaka för samtidsandan (Matt 5:17-19).
– för partisinne och splittring som försvagar Kristi kropp och förhindrar Guds rikes sak (Matt 12:25).
– för ledarskap, där det är otydligt och svagt och skapar förvirring och oro (Matt 15:12-14).
• Vi ber att Herren ska ta bort smäleken från sitt folk i Sverige och om en ny besökelsetid över vårt land! (Hab. 3:2, Apg. 4:29-31)

Ersätt gärna måltiderna under fastedagen med bön och be 3 ggr 30 min eller mer denna dag.

Vi inbjuder även till digitalt bönemöte på kvällen 24/9 kl. 20:

Bönemötet hålls på Microsoft Teams. Ladda ner appen, om du inte redan har den. Länk till mötet hittar du här.

”Tillsammans för Sverige” är en gemenskap mellan ledare i ett tiotal bönenätverk i Sverige. Det här uppropet till bön och fasta går därför ut brett i landet. Dela gärna vidare!

Text från Sverigebönens Facebook
Läs även artikel i Världen idag