Vi på Himlen TV7 är tacksamma för din hjälp att dela ut våra trycksaker bland dina vänner och bekanta. Vi skickar gärna fler exemplar av våra trycksaker till den som vill ha. Vi skickar så länge vi har kvar på lager. I syfte att kunna planera våra egna beställningar har vi beslutat att varje trycksak kostar 5 kr styck om man vill ha mer än vad som ryms i ett 100 gr kuvert. Vi räknar med att det med tiden ger oss en större förutsägbarhet när det gäller hur många extra trycksaker vi behöver beställa från vårt tryckeri varje gång.

Tidigare har vi registrerat i vårt adressregister vilka som vill ha fler ex av Tittartidningen. Dessa registrerade uppgifter använder vi inte längre för att skicka ut extra exemplar av våra senaste utskick. Nu och framöver kommer vi ta emot beställningar på extrautskick efter att det ordinarie utskicket till alla i vårt adressregister gjorts. När man fått detta och om man vill ha fler extra exemplar av just det utskicket så kan man göra en beställning då. Nästa gång man vill ha fler ex av något utskick så gör man en ny beställning då.

Vill man beställa fler ex av en äldre trycksak kan man ange det i anteckningar.

Om man anger antal ex som man vill ha och om det blir mer än vad som ryms i ett 100 gr brev så betalar man för detta via vårt vanliga Swish-nummer 123 677 9300 och skriver i meddelande att det gäller beställning av trycksaker.