Vi på Himlen TV7 är tacksamma för din hjälp att dela ut våra trycksaker bland dina vänner och bekanta. Vi skickar upp till 10 ex utan kostnad för dessa eller för porto. Vid fler än 10 ex tillkommer portokostnad. Faktura för porto bifogas beställningen. Vi skickar så länge vi har kvar på lager.

Tidigare har vi registrerat i vårt adressregister vilka som vill ha fler ex av Tittartidningen. Dessa registrerade uppgifter använder vi inte längre för att skicka ut extra exemplar av våra senaste utskick. Nu och framöver kommer vi ta emot beställningar på extrautskick efter att det ordinarie utskicket gjorts. Du behöver alltså göra en ny beställning varje gång du vill ha fler exemplar av en trycksak.

Vill du beställa fler ex av en äldre trycksak, skriv vilken i anteckningar.