100 städer startar 12/5 – Se program om visionen här

Uppmuntrade av fjolårets rapporter, fortsätter bönenätverket Sverigebönen sin stora satsning från i fjol.

Tillsammans med en bred kristen referensgrupp, där Himlen TV7 ingår, inbjuder Sverigebönen församlingar och enskilda kristna i landets 100 största städer att samverka i bön och handling för att nå sin stad med evangeliet om Jesus Kristus. Varje dag i 100 dagar står en stad i fokus.

Starten sker i Ludvika 12/5 och avslutningen i Stockholm 20/8. Mer info och listan på städer finns på 100stader.nu

 

och sök den stads bästa … och be för den till Herren. När det går väl för den, går det också väl för er. Jer 29