Förtröstansfull bön i Guds namn – Patrik Sandberg

”Jag har aldrig fått uppleva så många bönesvar som efter det att jag i mina böner började använda mig av de Guds namn som finns i Gamla Testamentet”, berättar den svenska böneledaren Patrik Sandberg. Hans programserie ”Böneskola” kommer att visas på Himlen TV7, med början i oktober.

”Vi måste lära känna den Gud som vi ber till. Genom Hans namn lär vi oss om Hans egenskaper”, förklarar Sandberg. ”I Gamla Testamentet kallas Gud vid många olika namn. Vi kan till exempel be till Jehova Roi, som betyder Herren min herde. Då du proklamerar över din familj och dina barn att Gud är din herde, kommer Han att uppenbara sig.”

”Ett annat exempel är Jehova Shalom. Då du behöver hjälp i en kaotisk situation kan du be till fridens Gud”, fortsätter Sandberg.

Han vill undervisa de kristna om trons bön.

”Om man inte känner Gud så har man inte en tillräckligt stark tro på att bönerna besvaras. Gud vill dock att vi ska ta steg i tro. Då vi lär känna Guds namn blir vi djärvare, eftersom vi vet att vi har Guds Helige Ande inom oss”, berättar Sandberg. ”Vi behöver inte försynt pipa: ’Oj Jesus, var snäll och svara på min bön – om det är Din vilja.'”

Har inte Jesus uttryckligen lärt oss att vi ska be att Guds vilja ska ske?

”Det gjorde Han”, erkänner Sandberg, ”men om vi kristna måste gissa oss till vad som är Guds vilja så har vi inte läst vår Bibel. En sådan bön är en lat bön”, tillrättavisar han. ”Om du till exempel i din närhet har en ung person som sitter fast i pornografi behöver du inte förläget tigga: ’Skulle Du kunna befria honom, om det är Din vilja?’ Du kan frimodigt proklamera namnet Jehova Mekadesh över ditt hem och den unga personen – Herren som helgar.”

En bedjande mor

Sandberg fick tidigt erfara bönens makt. Hans mor var den enda kristna i familjen, men hon bad hängivet för sin son som hängde ute på nattklubbar.

”Alltid då jag gick ut och festade, bad min mamma”, berättar Sandberg. ”Jag hade vanligen roligt, men en gång ville inte en enda flicka dansa med mig. Klockan två på natten stod jag ensam på dansgolvet och tänkte: ’Mamma ber säkert för mig.’ Nästa dag bekräftade hon att hon hade bett att jag skulle ha det tråkigt och att mina ögon skulle öppnas.”

Fyra veckor senare gav Sandberg sitt liv till Jesus vid samma soffa där hans mamma brukade be. Han uppmanar alla kristna att reservera en speciell tid och plats för bönen.

”Ett bönealtare är en plats där man varje dag talar till Gud vid samma tidpunkt. Daniel i Gamla Testamentet bad också alltid tre gånger om dagen”, undervisar Sandberg. ”Vi bör avsätta en given tid för Gud, för om vi inte reserverar tiden på förhand så slutar det med att vi gör någonting annat. Gud uppmanar oss att först söka Hans rike, sedan kommer allting annat. Vi brukar däremot först sköta alla andra uppgifter, och inte förrän efter det vänder vi oss till Gud – om vi har tid.”

Efter att han hade kommit till tro bad Sandberg mycket tillsammans med sin mor och fick råd av äldre troende.

”Jag brann av iver redan från första början”, berättar han. ”Jag lovade delta i församlingens morgonbön, som började klockan fem på morgonen. Efter en halvtimmes bön frågade ledarna om också jag skulle vilja leda den gemensamma bönen. Sveriges nationella böneledare Kjell Sjöberg undervisade mig, liksom också ungdomspastorn.”

Oförskräckt mentorskap

Sandberg har varit med i den internationella bönerörelsen i 15 år och nu fungerar han själv som mentor för 10 unga ledare som han träffat en i taget.

”De unga behöver andliga fäder och mödrar. Därför har jag velat lägga upp det nya böneprogrammet på ett sådant sätt att också ungdomar kan bli intresserade”, berättar han. ”Avsnitten är femton minuter långa och består av tre delar: vi lär oss ett av Guds namn, sedan berättar jag en historia som gäller namnet och till sist tillämpar vi undervisningen i praktiken och ber tillsammans.”

Sandberg misstänker att många äldre troende skulle vilja stödja de unga, men att de inte vet var de ska börja. ”De kanske är blyga och tänker att ungdomarna inte är intresserade av vad de har att säga. Det är en felaktig ödmjukhet och fruktan”, anser böneledaren.

”I den nordiska kulturen är vi försiktiga tillsammans med främmande människor. Jag skulle vilja uppmana dig att bara modigt gå fram till ungdomarna. Fråga dem till exempel om du får vittna för dem, eller får berätta om ett under du upplevt. En kväll bad jag Gud tala till mig i drömmen. I drömmen såg jag en vän som jag inte hade träffat på många år. Han bad till Gud: ’Jag är inte säker på om Du är där.’ Jag fick tag på hans telefonnummer, ringde honom och berättade om drömmen. Han bekräftade förundrad att just så hade han stilla bett.”

”Jag har fått en uppmuntrande bild av Gud för oss nordbor”, berättar Sandberg. ”På bilden fanns en örn och den symboliserade Jesaja 40:31. Bred ut dina vingar och lyft din blick från dig själv och upp mot din Skapare. Nu är det inte tid att ge upp utan tid att försvara de svaga och sårade. Förtrösta på Herren, Han ger kraften.”

Översättning: Maria P.

 

Patrik Sandberg medverkar i följande program:

I närbild 6: Patrik Sandberg – Ledare och mentor för förebedjare

Patrik, ledaren för Sverigebönen, har haft bl.a. den kände förebedjaren Kjell Sjöberg som sin mentor och nu upprustar han själv yngre generationer. Ta del av nycklar till brinnande bön!

Söndag 20/9 kl. 20:45

Repris: Tisdag 22/9 kl. 22:00 och lördag 26/9 kl. 18:30

På resa med kanalen 5: Bön för våra nationer

Patrik Sandberg, böneledare för Sverigebönen, samtalar med Daniela Persin om hur förbön för våra nationer och för hela Norden är en förutsättning för att Gud kan sända en väckelse.

Söndag 27/9 kl. 20:45

Repris: Tisdag 29/9 kl. 22:00 och lördag 3/10 kl. 18:30

Böneskola

Patrik Sandberg tar oss med i bönens spännande värld genom att ge oss uppenbarelse om Guds Namn, undervisning som ger oss tro och som utmanar oss, samt jordnära exempel och praktik.

Måndagar kl. 20.15 med repris torsdagar kl. 20.30
Programstart 5/10